Chính sách thanh toán

13.05.2020

Chính sách thanh toán tại công ty thám tử tư Tận Tâm

chinh sach thanh toan

Để sử dụng dịch vụ thuê thám tử theo dõi thì quý khách hàng cần phải thanh toán dịch vụ này làm 2 lần. Cụ thể như sau.

Lần 1: Thanh toán 50% số tiền trong hợp đồng.

Sau khi thoả thuận về thời gian sử dụng dịch vụ, chi phí sử dụng dịch vụ thì tiến tới ký hợp đồng giữa thám tử tư Tận Tâm và khách hàng. Khi tiến hành ký hợp đồng, quý khách phải thanh toán 50% giá trị hợp đồng.

Lần 2: Thanh toán 50% số chi phí còn lại

Sau khi kết thúc điều tra, theo dõi, thám tử tư Tận Tâm cung cấp đầy đủ thông tin mà quý khách cần điều tra hoặc theo dõi. Quý khách cần thanh toán 50% số chi phí còn lại.

Ví dụ: Hợp đồng quý khách cần thuê thám tử điều tra là 10,000,000vnđ thì lần 1 quý khách cần thanh toán là 6,000,000vnđ. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh thông tin theo đúng yêu cầu của quý khách và bàn giao đầy đủ cho quý khách. Lúc này, quý khách cần thanh toán 6,000,000vnđ còn lại.

Trên đây là chính sách thanh toán sử dụng dịch vụ của công ty thám tử tư Tận Tâm.

Hotline Zalo