Chính sách bảo mật

13.05.2020

Việc bảo mật thông tin đối với ngành thám tử tư là vô cùng khắt khe. Chính vì vậy, thám tử tư Tận Tâm phải đưa ra những điều kiện cho bất cứ nhân viên nào của công ty cũng phải thực hiện.

Chính sách bảo mật của công ty thám tử tư Tận Tâm

chính sách bảo mật

– Tuân thủ pháp luật của chính phủ và các tiêu chuẩn ở mọi tỉnh thành, nơi thám tử tư Tận Tâm hoạt động.

– Đạo đức nghề nghiệp được thám tử tư Tận Tâm đưa vào tiêu chuẩn hàng đầu. Bất cứ ai xin vào công ty thám tử tư Tận Tâm chúng tôi đều phải xem vấn đề đạo đức trước.

– Xác định, ngăn chặn, phát hiện, và báo cáo bất kỳ cáo buộc hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

– Giữ tất cả các thông tin bí mật hoàn toàn, trừ khi khách hàng chắc chắn cho phép chúng tôi chia sẻ.

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi và ngược lại.

– Thời hạn lưu trữ thông tin là trong vòng 5 ngày khi bạn đã nhận được kết quả từ chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy mọi giấy tờ bí mật và xóa tất cả các tập tin máy tính liên quan khi kết thúc công việc.

– Mọi thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng và nhân viên của chúng tôi sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ ở nơi an toàn và được kiểm soát an toàn, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp để kiểm soát. Những thông tin sẽ được lưu trữ trong hiện tại để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Hotline Zalo